Minh house- nơi niềm vui tồn tại :)

Location: HCM city

Project year: 2019